รู้หรือไม่? อาคารสำนักงานต่างๆ นั้นมีปริมาณสารมลพิษสูงกว่าภายนอกอาคาร

จากสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองในกรุงเทพฯ เพิ่มสูงขึ้นเกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะอากาศที่อยู่ภายในอาคารสำนักงาน ห้องสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถานประกอบการต่างๆ รวมถึงในอุตสาหกรรม ล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างมาก จากการศึกษาขององค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า 30% ของอาคารทั่วโลกยังมีปัญหาด้านคุณภาพอากาศ และอาจมีปริมาณสารมลพิษสูงกว่าภายนอกอาคารถึง 100 เท่าแกด้วย โดยเฉพาะอาคารที่มีผู้คนเป็นจำนวนมาก ปัญหาดังกล่าวอาจนำไปสู่การเกิดโรคที่เกิดจากการทำงานในอาคารที่เรียกกว่า อาการป่วยเหตุอาคาร (sick building syndrom) ได้แก่ กลุ่มอาการทางตา จมูก ลำคอ ระบบหายใจ ระบบประสาท และผิวหนัง หากในอาคารมีคุณภาพอากาศที่ไม่ดีหรือเป็นมีสารพิษอยู่ ย่อมจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้เช่นกัน อาคารต่างๆจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจเอาใจใส่ดูแล ควรควบคุมคุณภาพอากาศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศภายในอาคาร และตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคารเพื่อพิจารณาถึงปัจจัยและปัญหาต่างๆ รวมถึงการใช้เครื่องวัดคุณภาพอากาศที่มีมาตรฐาน ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะให้ค่าที่ถูกต้องแม่นยำ มีความเชื่อถือได้สูง ตอบสนองการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องวัดคุณภาพอากาศ คืออะไร เป็นอุปกรณ์การใช้วัดค่าระดับมลพิษทางอากาศทั่วไป เครื่องวัดคุณภาพอากาศ สามารถติดตั้งได้ทั้งในอาคารและกลางแจ้ง โดยส่วนใหญ่เครื่องวัดคุณภาพอากาศในอาคารจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ระบบเซ็นเซอร์ บางชนิดก็สามารถวัดคุณภาพอากาศได้ในระดับ ppb และสามารถวัดก๊าซอื่นๆ ได้อีกหลายประเภทเลยทีเดียว เครื่องวัดคุณภาพอากาศที่ใช้ระบบเซ็นเซอร์และระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศ ได้มีการถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการวัดคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร เพื่อตรวจวัดก๊าซพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในอาคาร และการตรวจวัดการหมุนเวียนอากาศ รวมถึงฝุ่นละออง นั้นก็เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สมดุลและให้ความรู้สึกสบายของผู้คนที่อาศัยอยู่ในตัวอาคาร  ดังนั้นอากาศจึงมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันต่อพวกเราทุกคน อาคารต่างๆจึงจำเป็นต้องใจใส่เรื่องคุณภาพอากาศภายในตัวอาคารด้วย เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการป้องกัน ให้คุณภาพอากาศภายในอาคารมีอากาศที่ดี […]